Nieuwe hondenspeelplek

Kom jij dit weekend ook helpen met het aanleggen van een nieuwe hondenspeelplek in Reyeroord, bij Oeverloos?

In het smalle parkje tussen Reyeroord en Hordijkerveld komt een speelplek voor honden. Die kunnen daar lekker ravotten, terwijl de hondeneigenaren met elkaar kunnen kletsen over de dingen die hen bezighouden. De plek komt er door een bewonersinitiatief dat bij de gebiedscommissie was aangevraagd. Afspraak is dat bewoners zelf de gaten dichten die door honden gegraven worden. Stadsbeheer van de gemeente zorgt ervoor dat het hek in goede staat blijft.

Voor dat besluit van de gebiedscommissie was eind mei veel belangstelling. Maar al die mensen konden door het virus niet bij elkaar komen. Wijknetwerker Ilona van der Laan: ‘En dus werd alles op afstand besproken. Via de computer. Vanuit een klein koepeltentje konden de aanvragers van het bewonersinitiatief via een tablet op gepaste afstand hun wensen toelichten. Participatie vanuit een tentje dus.’

De hondenspeelplek komt er. En daarmee wordt dit stuk groen steeds meer een ontmoetingsplek voor de wijk. Er stond al een container die voor allerlei activiteiten wordt gebruikt. Ook een picknickbank en zonnepanelen zijn inmiddels geïnstalleerd.

Ilona van der Laan: ‘Er is steeds meer te doen in Reyeroord. Dat is goed, de hondenspeelplek laat zien dat dromen van bewoners uit kunnen komen. Met een beetje steun van de gebiedscommissie en de gemeente.’