Opgeruimd staat netjes!

In de Cannenburchstraat en omgeving moet het anders, zaken als zwerfvuil, naast plaatsingen, hondenoverlast, afval dumpen, parkeerovertredingen, overlast en meer wordt aangepakt in het project “Opgeruimd staat netjes”.

Wijkagent Mark en Shakila van Stadsbeheer namen het initiatief, partners Woonbron, Gemeente en Politie hebben afgesproken dat in de maand juni intensief gewaarschuwd zal worden bij overtredingen en overlast. In juli zal er streng gehandhaafd worden om zo een stap te maken naar een schonere en veiligere buurt.

“Beverwaarders hebben bij de wijktafels al veel klachten doorgegeven die we proberen snel aan te pakken. Zijn er klachten, vragen of anders bel 0900-8844 en we bellen binnen 48 uur terug om zaken te bespreken en mogelijk op te pakken”. Aldus wijkagent Mark.

Goed initiatief! Omwonende hebben eerder al een brief in de bus gehad met uitleg en zijn er twee wijktafels georganiseerd.

We houden jullie op de hoogte!Geschreven door: Ronald

like je wijk
07/06/2019