Een veilig kruispunt

Schermafbeelding-2020-11-04-om-10.20.27

Het kruispunt Beijerlandselaan-Putselaan-2e Rosestraat wordt veiliger.

De gemeente wil het kruispunt Beijerlandselaan-Putselaan- 2e Rosestraat veiliger maken. Nu gebeuren daar veel ongelukken. Vaak raken daarbij mensen gewond, vooral (brom)fietsers. Dit willen ze zo veel mogelijk voorkomen. Ze gaan onder andere een rijstrook uit de 2e Rosestraat weghalen. Verder versmallen ze de 2e Rosestraat ter hoogte van de trambaan.

Waarom van 2 rijstroken naar 1?
In de 2e Rosestraat is nu een aparte rijstrook om rechtsaf te slaan naar de Beijerlandselaan. Deze rijstrook halen ze weg. Er blijft 1 rijstrook over, voor rechtdoor en rechtsaf. Hierdoor wordt de oversteek voor voetgangers en fietsers aan het einde van de 2e Rosestraat korter. Automobilisten kunnen voetgangers en fietsers die oversteken dan goed zien. Nu gaat dat vaak mis, omdat er een auto rechts of links naast de automobilist staat die het zicht ontneemt.

Waarom een smallere weg bij de tramoversteek?
De 2e Rosestraat is ter hoogte van de trambaan zo breed dat er twee auto’s naast elkaar kunnen rijden. Dit leidt vaak tot chaotische en gevaarlijke situaties. Ze lossen dit op door de weg en een bocht smaller te maken. Hierdoor komt er ook meer ruimte voor automobilisten die de Beijerlandselaan willen inrijden. Zij staan nu soms half op het fietspad stil, omdat er te weinig ruimte is tussen het fietspad en de weg voor een auto. In de nieuwe situatie kan het autoverkeer stilstaan tussen het fietspad en de rijbaan. Dit is veel veiliger voor fietsers.

Planning
De werkzaamheden starten op maandag 9 november. Als alles meezit, zijn ze vrijdag 27 november klaar. Bij slecht weer of onverwachte omstandigheden kan het werk langer duren. Sommige werkzaamheden moeten in de avond of nacht uitgevoerd worden. De werkzaamheden kunnen geluidsoverlast voor omwonenden geven. Zij doen er alles aan om die overlast zo klein mogelijk te houden.

Wilt u meer weten?
Stuur dan een e-mail naar mobiliteitso@rotterdam.nl

Voor vragen over de werkzaamheden kan je contact opnemen met Joop Moonen. Mail naar jb.moonen@rotterdam.nl of bel 06- 22 40 92 37.

Bron: Gemeente Rotterdam