Maashaven krijgt een nieuw getijdenpark aan de Maashaven en dat betekent meer groen en recreatie voor Bloemhoffers!

De gemeente gaat in gesprek met verschillende partijen over de toekomst van Maashaven-Oost. Bewoners en bedrijven in Afrikaanderwijk, Tarwewijk, Bloemhof Noord en Katendrecht ontvangen de komende dagen een uitnodiging voor een bijeenkomst op woensdag 27 november. Dan worden drie mogelijke modellen van een park in de Maashaven gepresenteerd. Ook wordt aan bewoners en bedrijven gevraagd hoe hun ideale park eruitziet.

Vervolg

De ideeën worden gebundeld in een reactiedocument. Deze gebruikt de gemeente om tot een Masterplan – met daarin een aangescherpt model – te komen. In de loop van 2020 besluit het college van burgemeester en wethouders of het park er daadwerkelijk gaat komen.

Voorbereidingen

Om het park mogelijk te maken zijn al voorbereidende werkzaamheden gedaan. Het havenbekken is uitgebaggerd en er is een schone zandlaag gestort. Ook worden de ligplaatsen voor de binnenvaart verplaatst om ruimte te maken.

Bron en meer info Gemeente Rotterdam: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/stadspark-maashaven