Knappe koppies op Zuid

De leerlingen van Rotterdam Zuid lopen in! De achterstand is lang niet meer zo groot als dat hij was, maar er is nog genoeg te doen. Het verschil in de resultaten van de Centrale Eindtoets in Rotterdam Zuid is kleiner geworden, in vergelijking met vier andere grote steden. 

Dit blijkt uit de vierde ‘Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2018’ die in opdracht van de onderwijspartners in het NPRZ is gemaakt. De Basismonitor laat de ontwikkelingen zien vanaf 2010.

Meer zorg en techniek
Op Zuid is het percentage studenten dat een opleiding volgt in de zorg of techniek flink gestegen. Voor deze opleidingen geeft het NPRZ in samenwerking met werkgevers de zogenoemde AanDeBak-garantie af. Dit houdt in dat studenten al bij de start van hun opleiding een werkgarantie op zak hebben. Het percentage studenten van Zuid dat een mbo-opleiding techniek volgt is vanaf 2011 gestegen van 24.5 naar 31.5 procent, een toename van 7 procent!

Aandacht blijft hard nodig
Deze stijging is motivatie om door te gaan. Er zit al vooruitgang in, maar het mooiste zou zijn als deze stijging nog even door blijft gaan. Aandacht is nog steeds hard nodig. 
Leerlingen zakken vaak af qua niveau op het voortgezet onderwijs. Dit wilt zeggen dat ze bijvoorbeeld Havo niveau aangeraden krijgen, maar met een Mavo diploma eindigen. Daarom wordt in het NPRZ Uitvoeringsprogramma 2019-2022 ingezet op het indammen van deze afstroom.

Wil je meer informatie over NPRZ op http://www.nprz.nl 

Geplaats in: , [epvc_views]