Buurt Bestuurt Riederbuurt

Buurt Bestuurt Riederbuurt heeft op 10 februari vergaderd. Stadsbeheer, Politie, Gebiedsorganisatie en Stadsmarinier waren aanwezig. Er is gesproken over diverse wijkzaken. Binnenkort meer over een komende wijkschouw waar Buurt Bestuurt graag meer bewoners bij wil
betrekken.