Nieuwe versterking ZO.

Maak kennis met Hilal, Rishvant, Samira en Atalay. De nieuwe stagiairs van Zuid Onderneemt zijn helemaal ready om hard aan de slag te gaan. Maar uit wie bestaat de nieuwe versterking?

Mijn naam is Hilal Tuna. Ik ben derdejaarsstudente Sociaal Juridische Dienstverlening. Mocht u juridische vragen hebben, dan help ik u daar graag mee.

Mijn naam is Rishvant Baksoellah. Ik ben derdejaarsstudent Integrale Veiligheidskunde op de Hogeschool Inholland. Mijn bijdrage aan ZuidOnderneemt zal zijn, dat ik vanuit Veiligheidsperspectief naar de Winkelboulevard Zuid zal gaan kijken, en advies zal geven waar nodig is.

Mijn naam is Samira Assabouh. Ik ben vierdejaarsstudent aan de Hogeschool Inholland. Ik studeer Sociaal Juridische Dienstverlening. Ik vind het hartstikke leuk om ondernemers te helpen met hun vraagstukken.

Mijn naam is Atalay Yilmaz. Ik studeer Integrale Veiligheidskunde op Inholland Rotterdam. Tijdens mijn stage zal ik een bijdrage leveren om de ondernemers te helpen met hun veiligheidsproblemen.

Wij wensen jullie allemaal succes! Zet ‘m op.Geschreven door: Lotte

04/02/2019