Skip to content

Openbare Vergadering Wijkraad Hillesluis

Het eerste half jaar van 2019 is alweer voorbij en de zomervakantie staat voor de deur. De wijkraad Hillesluis, komen nog een maal voor de vakantie bij elkaar, op dinsdag 9 juli 2019 in huis van de wijk Hillevliet aan de Hillevliet 90 met aanvang 19.00 uur.

Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Vaststellen besluitenlijst vergadering 11 juni 2019

3. Mededelingen
– Stand van zaken m.b.t SyRi
– Feijenoord City

4. Inspreekrecht bewoners

5. Bewonersinitiatieven

6. Humanitas

7. Rondvraag

8. Sluiting

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

Wijkraad Hillesluis

Bert Lemmens
Bilal Saidi
Deniz Catikkas
Iqbal Din
Ilonka van VugtGeschreven door: Van vugt

Wijkraad Hillesluis
05/07/2019

Gepubliceerd in: