Skip to content

Openbare vergaderingen gaan weer van start

Deze maand zijn de wijkraden van Feijenoord weer begonnen met hun openbare vergaderingen. In verband met de corona-crisis gebeurt dat voorlopig alleen online, maar u kunt wel gewoon meekijken via: https://gebiedscommissies.notubiz.nl.
 
Tijdens deze vergaderingen bespreken de wijkraden alles wat voor de wijk belangrijk is. Zo kan een wijkraad advies uitbrengen richting de Coolsingel, zowel gevraagd als ongevraagd. Ook hebben zij een budget bedoeld voor bewonersinitiatieven.
 
Wil je zelf een onderwerp aandragen voor de vergadering van jouw wijkraad? Dat kan! Stuur dan een e-mail naar gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.
 
Hier onder ziet u wanneer uw wijkraad vergadert:
 
26 mei 2020 | 19.00 uur | wijkraad Hillesluis
Gepubliceerd in: ,