Skip to content

Wijkagent Jasper versterkt team Hillesluis

Maak kennis met Jasper, hij is de nieuwe wijkagent van de Riederbuurt-Zuid! En nu denk je, huh heeft de Riederbuurt een Noord en Zuid? Jazeker, dus ook twee wijkagenten. Hij is verantwoordelijk voor het stukje tussen de Randweg – Varkenoordsepark – Riederlaan. 

De komende tijd wil hij zichtbaar zijn op straat en zal hij proberen met iedereen kennis te maken. In de toekomst streeft hij ernaar om een dag in de week vanuit het kantoor van de Stadsmarinier te werken.

Wil je kennis maken met Jasper of heb je een melding/ vraag? Bel dan 0900 8844 en vraag door naar wijkagent Hillesluis Riederbuurt Zuid.

Spoed? Altijd 112.