Erasmusstudenten bezoeken Lomba

Erasmusstudenten doen praktijkkennis op bij PIT 010 – Op vrijdag 11 januari a.s. brengen ruim 100 studenten Gezondheidswetenschappen van de Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM) een bezoek aan sociaal werkorganisatie PIT 010. De studenten maken kennis met cliënten van PIT 010 en gaan ’s middags op huisbezoek bij mensen in IJsselmonde. Doel van het bezoek is enerzijds de studenten kennis te laten maken met de praktijk, anderzijds biedt deze dag een mooie gelegenheid om studenten, bewoners, professionals en vrijwilligers van PIT 010 met elkaar te verbinden.

Theorie aan praktijk verbinden
De eerstejaars bachelor studenten volgen de studie Gezondheidswetenschappen aan de Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM) en volgen in deze periode een blok waarin gekeken wordt naar ziekte en gezondheid op zowel individueel –als maatschappelijk niveau. Gedurende de week van Cultuur en Gezondheid wordt specifiek de invloed van sociale –en culturele factoren op ziekte en gezondheid behandeld. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan internationale vraagstukken, maar is het natuurlijk ook van belang dat studenten inzicht krijgen in hoe dit op lokaal niveau zit. Vandaar dat ESHPM en PIT 010 de handen ineen hebben geslagen. Het bezoek biedt de studenten de kans om een beter beeld te krijgen hoe de geleerde theorie in de praktijk tot uiting komt.

Win-win
PIT 010 richt zich op het vergroten van de draagkracht van bewoners en de verschillende wijken in IJsselmonde en gezondheid vormt daarin een belangrijk thema. ‘Met deze dag willen wij de studenten praktijkervaring en -kennis meegeven die je niet snel in boeken of ander lesmateriaal vindt. Door de studenten, bewoners en onze professionals te verbinden, hopen we nieuwe inzichten en ideeën te krijgen waarmee we onze dienstverlening, met name op het gebied van gezondheid en samenhang met culturele achtergrond, nog verder kunnen ontwikkelen’, aldus Natasja van Elewout van PIT 010.Geschreven door: Georgette  – 
PIT 010
10/01/2019