Laatste Fieldlab berichten

De gemeente Rotterdam heeft sinds 2012 een intensieve aanpak van High Impact Crimes (HIC). Dit zijn woninginbraken, straatroven en overvallen. In 2012 is een stadsmarinier HIC aangesteld en is een aantal wijken in het kader van woninginbraken aangewezen als hotspots.

Lombardijen is in februari 2018 als nieuwe hotspot aangewezen omdat het aantal inbraken hier wel daalt, maar minder snel dan in andere wijken. Doel is nog minder woninginbraken in de wijk. De gemeente werkt hiervoor samen met woningcorporatie Havensteder, politie, Buurtpreventie en Buurt Bestuurt.

Er is een FieldLab gestart in de omgeving van de Dantestraat.

Een fieldlab is een proefomgeving in de buurt om nieuwe ideeën met technologie uit te proberen.

Doelen zijn:

 • Veel minder inbraken
 • Hogere pakkans en opheldering
 • Een beter gevoel van veiligheid

Aan de Dantestraat 454 ( de oude apotheek) is een een projectruimte ingericht waar armaturen van lantaarnpalen worden getest. De bestaande armaturen van een aantal lantarenpalen in het Carlo Collodi Hof zal worden vervangen door intelligente lampen die geluid kunnen waarnemen en gedrag kunnen herkennen. Er wordt gestart met testen binnen in de projectruimte.

 • UPDATE FIELDLAB

Fieldlab Inbraakvrije wijk

In Lombardijen is sinds medio 2018 het Fieldlab Inbraakvrije Wijk actief. Het Fieldlab is een initiatief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de gemeente Rotterdam. De coördinatie en uitvoering ligt bij het Dutch Institute for Technology Safety & Security (DITSS).

De doelstellingen van het Fieldlab zijn: het verminderen van de woninginbraken, het vergroten van de heterdaadkracht en de sociale cohesie in de wijk bevorderen.

Vanaf het najaar van 2019 is geëxperimenteerd met sensoren in de buitenruimte die mogelijk verdacht gedrag, zoals afwijkende geluid- of looppatronen, kunnen detecteren. Het afgelopen najaar heeft het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) de verzamelde data van de sensoren geanalyseerd.

Het NFI is tot de volgende conclusie gekomen: ‘De juistheid en volledigheid van deze geëxtraheerde looppatronen is momenteel niet voldoende om betrouwbaar automatisch verdachte of afwijkende looppatronen te detecteren.’ De kwaliteit van de verzamelde data is dus helaas niet toereikend om verder mee te gaan. Daarnaast zou volgens het NFI de kennis die nodig is voor het herkennen van afwijkende looppatronen moeten voortkomen uit het Virtual Reality Lab, maar dit onderzoek heeft vanwege de corona-maatregelen nog niet kunnen plaatsvinden. De verwachting is dat dit onderzoek minimaal een jaar vertraging oploopt. Ook adviseert het NFI om te kijken naar de huidige privacy analyse (DPIA), want uitvoering geven aan de aanbevelingen van de NFI zal leiden tot een grotere privacy impact.

Gelet op het voorgaande hebben we moeten vaststellen dat van het Fieldlab Rotterdam in 2021 geen resultaten kunnen worden verwacht. In afstemming met het ministerie van J&V, DITSS en de politie is daarom besloten om het Fieldlab Rotterdam ‘on hold’ te zetten en voor minimaal een jaar te sluiten.

De bewoners in de buurt waar de Fieldlab-palen nu staan, zijn individueel geïnformeerd met onderstaande flyer, die deur aan deur is verspreid. De lantaarnpalen worden weer teruggebracht in originele staat. De gemeente Rotterdam en politie Rotterdam zullen partner blijven in het landelijk programma Inbraakvrije Wijk en de voortgang van o.a. het Fieldlab Helmond blijven volgen. Mocht het onderzoek met het VR-lab doorgang kunnen vinden of het Fieldlab in Helmond mooie resultaten opleveren, dan zal een herstart in Rotterdam overwogen worden. Deze eventuele herstart zal niet eerder dan het eerste kwartaal van 2022 aan de orde zijn.

 • WAT IS ER TOT NU TOE GEDAAN?

  2018

  • Havensteder heeft juli en augustus 2018 ruim 200 woningen in de Dantestraat voorzien van nieuw hang- en sluitwerk. Hierbij blijft het belangrijk om deuren en ramen op slot te doen.
  • Begin juli 2018 zijn politie, gemeente en Buurtpreventie bij iedereen in de Dantestraat langs geweest om advies te geven over hoe men een inbraak kan voorkomen.
  • Samen met bewoners, politie, gemeente en Havensteder is in november 2018 een schouw gehouden in de Dantebuurt en Molièrebuurt. Tijdens een schouw wordt gekeken naar de staat van o.a. verlichting en groen maar ook waar nog extra hang-en sluitwerk nodig is.
  • Zomer 2018 werden met een bakfiets op centrale plekken informatiepakketten uitgedeeld. De boodschap was; Hoe kun je zelf de kans op een inbraak verkleinen?
  • Tijdens de donkere dagen neemt het aantal inbraken gemiddeld toe. Gemeente en politie zijn tijdens deze periode extra op straat aanwezig geweest. Zo was er een online preventiecampagne tegen inbraak maar ook fysiek in de wijk: op een bakfiets zijn er informatiepakketten en tijdschakelaars uitgedeeld.
  • Net voor Kerst zijn 4 WhatsApp groepen opgezet in Lombardijen. In totaal hebben deze ruim 200 deelnemers. In deze groepen delen bewoners zaken op het gebied van veiligheid met elkaar. Bijvoorbeeld papiertjes tussen deuren of verdacht gedrag.
  • Alle woningeigenaren in Lombardijen hebben in maart 2019 een aanbieding van de gemeente ontvangen voor het aanpassen van het hang- en sluitwerk .
  • Meld Misdaad Anoniem (MMA) is de wijk ingegaan en heeft veel bewoners geïnformeerd over de mogelijkheden van MMA. Soms wil je iets over een ernstig misdrijf melden zonder dat jouw naam bekend wordt. Bijvoorbeeld omdat je de dader goed kent. Of om andere redenen. Dan kun je melden bij Meld Misdaad Anoniem. Zo krijgt de politie informatie die zij anders niet zou ontvangen.

   2019

  • Op 9 mei 2019 heeft de gemeente met partners aangebeld bij de bewoners van het Carlo Collodi Hof om uitleg te geven over de armaturen.
  • Op 15 mei 2019 ging het team in de rest van de Dante buurt deur aan deur langs.
  • Op 18 mei 2019 werd er van 14:00 – 16:00 uur een buurttent geplaatst voor de Dantestraat 454 waar men verdere informatie kon krijgen over het FieldLab.
  • In de week van 20 mei 2019 werden de bestaande armaturen van een aantal lantarenpalen in het Carlo Collodi Hof vervangen door nieuwe lege armaturen.

   2020

 • Op 2 april 2020 zijn vier borden in het Carlo Collodi Hof geplaatst. Deze borden geven aan dat het Carlo Collodi Hof een testgebied voor sensoren is van het Fieldlab Inbraakvrije Wijk. De bordjes verwijzen naar www.inbraakvrijewijk.nl/collodihof
Bord
 • Op 6 juli 2020 Kwam minister Dekker op werkbezoek bij het Fieldlab. Samen met wethouder Wijbenga werd hij geïnformeerd over de aanpak van woninginbraken en het Fieldlab Inbraakvrije wijk. Ook gingen zij in gesprek met een bewoner. Gelukkig hadden ze het weer mee, tijdens hun wandeling.
Dekker
 • Op 5 oktober 2020 is er door de gemeente deur aan deur gegaan bij de woningen die grenzen aan het Carlo Collodi Hof. Daarbij zijn ruim 30 bewoners persoonlijk gesproken door de medewerkers van de gemeente. Zij deelden deze flyer uit, waarin bewoners werden voorgelicht over werkzaamheden aan de lantaarnpalen.
Schermafbeelding 2020-11-05 om 19.01.56
 • In de vijf weken daarna zijn er extra sensoren op de lantaarnpalen in het Carlo Collodi Hof bijgeplaatst.
 • Op 23 oktober 2020 werden de looppatronen ingelopen in het Carlo Collodi Hof .
Inlopen looppatronen Carlo Collodihof 23 november 2020

Op 9 november 2020 besteedde het programma Nieuwsuur aandacht aan de Fieldlab Inbraakvrije Wijk.

Bron: Nieuwsuur 9 november 2020

De aanpak stopt hier niet. Er wordt nog steeds hard ingezet om inbraken te voorkomen. Dit kunnen we niet alleen! Jouw hulp is nodig. Dit kan door middel van verdachte situaties te melden maar ook door je hang- en sluitwerk daadwerkelijk op slot te draaien, ook al ben je maar 2 minuten weg. Of misschien wil je je nog meer inzetten voor de wijk. Kijk dan eens naar initiatieven zoals het Buurtpreventieteam en Buurt Bestuurt:

Buurtpreventieteam

Buurt Bestuurt