Gebiedscommissievergadering 19 februari

De gebiedscommissie vergadert regelmatig op verschillende locaties in IJsselmonde. Tijdens de vergadering worden actuele ontwikkelingen besproken en is er ook ruimte voor bewoners of ondernemers om in gesprek te gaan met de commissie. De gebiedscommissie maakt samen met bewoners, ondernemers en andere partners in de wijken van het gebied een plan: een bundeling van ideeën om de wijk te verbeteren.

LOCATIE: Theater Islemunda, Herenwaard 17, 3078 AK Rotterdam

Meer informatie: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/ijsselmonde/
Agenda en stukken: https://gebiedscommissies.notubiz.nl/vergadering/596129/Gebiedscommissie%20IJsselmonde%2019-02-2019
Adviezen en besluiten: http://www.bis.rotterdam.nl/cgi-bin/homepage.cgi
Over de gebiedscommissies: https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/gebiedscommissies/
Aanvragen bewonersinitiatief Formulier: https://www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/aanvraagBewonersinitiatief.pdf

Deze activiteit is bestemd voor:  Alle inwoners en ondernemers uit het gebied IJsselmonde
Zijn er kosten verbonden aan dit evenement? Nee 
Moet ik mij vooraf aanmelden? Nee

Foto: Arjen Jan Stada