Wie verdiend er volgens jou een IJsselmonde speld?

De IJsselmonde Speld is als onderscheiding voor de inzet van vrijwilligers terug van weggeweest. ‘De onderscheiding verdween toen IJsselmondezeven jaar geleden als deelgemeente ophield te bestaan. Daarna was er geen onderscheiding meer die vanuit ons gebied kon worden uitgereikt. Ik vond dat jammer, want mensen voelen zich natuurlijk wel Rotterdammer, maar zijn vaak tegelijkertijd met hart en ziel verbonden aan het gebied waar ze wonen,’ zegt Marcel Verhoef. Hij heeft zich als lid van de gebiedscommissie en als historicus sterk gemaakt voor de terugkeer van de onderscheiding.


De zilveren speld ziet er stijlvol uit en is voorzien van het wapen van IJsselmonde: de klimmende bever.
De speld is vooral bedoeld voor mensen die zich op sociaal, cultureel, sportief of economisch gebied de
afgelopen vijf jaar als vrijwilliger voor de samenleving van IJsselmonde verdienstelijk hebben gemaakt.


Passende waardering
In de tijd van de deelgemeente was er nog een tweede onderscheiding die vanuit IJsselmonde kon
worden gegeven: de IJsselmonde-penning. Die werd af en toe uitgereikt en was bedoeld voor mensen die
zich over een periode van vele jaren verdienstelijk hadden gemaakt voor hun medebewoners. Marcel:
‘Deze laatste onderscheiding komt niet meer terug. De gemeente wil voor dit soort langdurige
verdiensten liever gemeentelijke onderscheidingen zoals de Erasmusspeld gebruiken. ’Dat doet natuurlijk
niets af aan de bijzondere IJsselmonde Speld die vanaf nu weer kan worden uitgereikt. Marcel: ‘De speld staat wat dichter bij de bewoners van IJsselmonde zou je kunnen zeggen. We hebben in IJsselmonde bijzondere vrijwilligers die de jus van onze samenleving zijn en die van grote betekenis zijn. Heel fijn dat we naar deze mensen toe op een passende manier onze waardering kunnen uitspreken. Ik ben er daarom trots op dat we de IJsselmonde Speld weer terug hebben. Echt iets van ons eigen gebied. Het maakt de band tussen mensen van IJsselmonde alleen maar hechter.’


Aanvragen
Bij een aanvraag voor de IJsselmonde Speld is het van belang dat minimaal vier andere bewoners
van IJsselmonde de aanvraag ondersteunen. Een onderscheidingscommissie beoordeelt de aanvragen.
Het aanvraagformulier is te vinden op https://www.rotterdam.nl/loket/ijsselmonde-speld/

Bron: Nieuwsbrief Gebiedscommissie IJsselmonde: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/ijsselmonde/Nieuwsbrief-IJsselmonde-3-2021.pdf