Camera in beeld: Hoe en wat?

CIB-724x1024

Steeds meer particulieren gaan hun woningen beveiligen met camera’s. De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een woninginbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt.

WAT IS ‘CAMERA IN BEELD’?
Camera in Beeld is een politiesysteem, die alle (particuliere en overheids-)camera’s op een kaart weergeeft. Zo heeft de politie overzicht van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van maken. Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd in jouw wijk, kijkt de politie in het systeem waar er camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is en neemt vervolgens contact op met de eigenaar van die camera’s. De politie kijkt dus niet live mee met de beelden.

WAAROM IS ‘CAMERA IN BEELD’ BELANGRIJK?
Wanneer er bijvoorbeeld een overval, straatroof of een inbraak is geweest, kan de politie heel snel op de kaart zien of er camera’s aanwezig zijn, die mogelijk beelden van het incident hebben opgenomen. Als dat zo is, neemt de politie contact op met de eigenaar van de betreffende camera. Met Camera in Beeld kan de politie dus sneller meer incidenten op te lossen. Doe je mee met Camera in Beeld? Dan help je dus om jouw buurt veiliger te maken.

MAG IK ROND MIJN EIGEN BEDRIJF / WONING EEN CAMERA PLAATSEN DIE OPNAMEN MAAKT?
Het is niet verboden een camera voor de beveiliging van jouw eigendom in te zetten. Wel zijn hier wat regels aan verbonden. Bijvoorbeeld:

Wanneer de camera beelden opneemt, moeten particulieren kenbaar maken dat er camera’s hangen. Bijvoorbeeld door een sticker of bordje bij de voordeur.
Daarnaast mogen de opgeslagen beelden doorgaans maximaal 28 dagen bewaard worden en mogen voor derden niet bereikbaar zijn.
Je mag alleen opnamen maken met als doel persoonlijke eigendommen te beschermen en niet om de privacy van mensen, dieren, goederen te schenden. Maar als je bijvoorbeeld je carport in beeld hebt, en daarbij is het onvermijdelijk een deel van de stoep in beeld te hebben, is dit wel toegestaan. Enige overlap is namelijk soms onvermijdelijk.
Zijn de beelden van mijn camera bruikbaar als bewijs van een inbraak?

Ja, camerabeelden van particulieren mogen als bewijs worden ingebracht.

ALS IK MIJN CAMERABEELDEN BESCHIKBAAR STEL, KAN IEDEREEN MIJN GEGEVENS DAN INZIEN?
Nee, alleen politiemedewerkers kunnen deze gegevens inzien.

KAN DE POLITIE MEEKIJKEN MET MIJN CAMERASYSTEEM?
Nee, de politie kan niet meekijken. De politie weet, als je je aanmeldt, alleen waar jouw camera hangt en welk deel van de straat wordt opgenomen. Zij neemt alleen contact met je op wanneer er een incident heeft plaatsgevonden en de beelden mogelijk kunnen helpen bij het opsporingsonderzoek.

ALS IK MEEDOE MET CAMERA IN BEELD, HOE WORDEN MIJN GEGEVENS OPGESLAGEN?
De camera- en contactgegevens worden ingevoerd in een cameraregistratiesysteem van de politie. Het is dus alleen voor politieambtenaren beschikbaar. In dit systeem kan de politie in één oogopslag zien of en op welke locaties zich camera’s bevinden in jouw buurt. Bovendien kan in dit systeem eenvoudig achterhaald worden wat het zichtveld is van die camera(’s) of wat de camera’s vastleggen, wat de beeldkwaliteit is, hoe lang je de beelden bewaart en bij wie de beelden op te vragen zijn.

WANNEER WORDEN CAMERABEELDEN OPGEVRAAGD?
Wanneer de politie het vermoeden heeft dat de beelden een daadwerkelijke meerwaarde kunnen geven in een opsporingsonderzoek. De politiefunctionaris zal de betreffende beelden vorderen.

WAAR MOET IK DE BEELDEN INLEVEREN ALS DE POLITIE DEZE WIL HEBBEN?
Als het nodig is, komt de politie de beelden zelf ophalen.

WAT KOST HET OM MEE TE DOEN AAN DIT PROJECT? Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

WIE IS MIJN EERSTE AANSPREEKPUNT BIJ DE POLITIE IN MIJN WIJK EN OF GEBIED?
De wijkagent, die is te bereiken via 0900-8844.

IK HEB ALLEEN CAMERA’S DIE NIET OPNEMEN (DUMMY’S). WIL DE POLITIE DAT OOK WETEN?
Ja, ook deze cameragegevens wil de politie weten en registreren. Bij een incident en bij het zien van de camera weet de politie dan dat er geen beelden beschikbaar zijn.

IK WIL MEEDOEN MET CAMERA IN BEELD, WAT MOET IK DOEN?
Fijn dat jij wilt helpen uw wijk veiliger te maken door mee te doen met Camera in Beeld. Vul hiervoor het online formulier in. Dat formulier vind je HIERGeschreven door: Lotte

01/07/2019