De gevelsteen aan de Ooltgensplaatweg

november15-1

Zondag 15 november was het precies 65 jaar geleden dat de eerste paal geslagen is voor een deel van de wijk dat toen nog Pendrecht 5 heette en nu een deel is van de Tiengemetenbuurt. De bewuste paal is geslagen op 15 november 1955 door mgr. J.H. Niekel die toen deken van Rotterdam was.

Aan de Ooltgensplaatweg, in de zijgevel van Tiengemetensingel 2A, zit een gevelsteen die aan deze gebeurtenis herinnert. De woningen in Pendrecht 5 waren gebouwd in opdracht van de rooms-katholieke bouwvereniging Voor het Huisgezin. Net als het mozaïek aan de Oldegaarde is ook deze gevelsteen onbekend bij veel Pendrechtenaren.

Tegenwoordig zijn er in Pendrecht nog maar twee woningbouwcorporaties actief (Woonstad Rotterdam en Vestia) maar vroeger waren het er meer, dat was vanwege de verzuiling die toen nog heel sterk was. Bewoners konden destijds in Pendrecht kiezen voor die corporatie die qua geloofsovertuiging of politieke voorkeur het beste bij hen paste. Voor de corporaties betekende het echter een versnippering van hun bezit, de woningen lagen verspreid door de hele stad.
In de zestiger jaren zet de ontzuiling in en de gemeenteraad besluit tot herverkaveling: de wijken moeten zoveel mogelijk in het bezit komen van één corporatie. Voor Pendrecht wordt dat OWG (Onze Woongemeenschap, de eerste corporatie in Pendrecht en een voorganger van Woonstad Rotterdam), de andere woningbouwverenigingen dragen in de loop der jaren hun bezit over aan OWG die hiermee de grootste huisbaas in de wijk wordt.
De buurten hebben tegenwoordig namen maar vroeger hadden ze de nummers 1 tot en met 8, in de volgorde waarin ze gebouwd zijn: Pendrecht 1 heet nu Zierikzeebuurt en Pendrecht 8 is het noordelijkste deel van de Ossenissebuurt. Alleen de naam van de speeltuin aan het einde van de Sliedrechtstraat (speeltuin Pendrecht 7) herinnert nog aan de oude wijknummers.

De gevelsteen heeft zijn langste tijd op deze plek gehad want het blok staat al voor het grootste deel leeg en wordt volgend jaar afgebroken. Wie de tweede foto bekijkt zou denken dat het benedenhuis nog bewoond is maar dat is niet zo: de ramen en de voordeur zijn foto’s maar dat zie je pas als je er dichtbij staat.
Woonstad Rotterdam heeft laten weten dat de steen behouden blijft, hij wordt netjes uit de gevel gehaald voordat het blok wordt gesloopt. Mijn suggestie om de steen in de gevel van de nieuwbouw op te nemen wordt in overweging genomen.Geschreven door: Mario

15/11/2020

Geplaats in: , , [epvc_views]