Skip to content

Voorwaarden en eisen sportverenigingen en speeltuinen

Sporten in de openbare ruimte

De gemeente wil begeleid sporten buiten in de openbare ruimte stap voor stap weer mogelijk maken. Vanaf woensdag 29 april worden op vijf Krajicek en Cruyff Courts activiteiten voor jongeren aangeboden. Als dit goed gaat, volgen vanaf 11 mei activiteiten op meer Krajicek en Cruyff Courts.

Het gaat in eerste instantie om:

  • Krajicek Playground Nesselande, Jan Sluijterstraat, Prins Alexander
  • Krajicek Playground Koningsveldeplein, Noord
  • Cruijff Court, Vlasakkerstraat, Feijenoord
  • Krajicek Playground, Violierplein/Violierstraat, Feijenoord
  • Krajicek Playgound Vestiaplein, Gerrit Jan van der Veenpad, Hoogvliet

Voorwaarden opening en eisen begeleiding Speeltuinen
– Uitgangspunt is dat op de speeltuin maximaal 20 kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar
tegelijk kunnen spelen. De speeltuin kiest voor een bepaalde vorm van toelating van de
kinderen op de speeltuin zodat er nooit meer dan 20 kinderen tegelijk op de speeltuin
aanwezig zijn.
· De speeltuin kan hierbij een maximale tijd instellen zoals spelen voor een periode van een
uur. Per uur kunnen dan maximaal 20 kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar worden
toegelaten.
· De toezichthouder en vrijwilligers die verbonden zijn aan de speeltuinverenigingen blijven
op een afstand van minimaal 1,5 meter. Er zijn altijd minimaal twee personen van de
speeltuinvereniging aanwezig.
· Er kan één begeleidende ouder per kind worden toegelaten op het speeltuinterrein. De
begeleidende ouders houden een afstand van minimaal 1,5 meter in acht tot elkaar en tot
de medewerkers van de speeltuin. De speeltuin kan een maximum aan het aantal toe te
laten ouders stellen afhankelijk van de beschikbare ruimte op de speeltuin en treft
voorzieningen om de 1,5 meter afstand voor ouders te faciliteren.
· Het verenigingsgebouw blijft gesloten voor bezoekers. Toiletten kunnen wel gebruikt
worden.
· De speeltoestellen en de toiletten worden frequent schoongemaakt.
· De regels van de RIVM (handen wassen, niet op de speeltuin komen als je niet gezond
bent) worden in acht genomen.
· Deze voorwaarden worden concreet uitgewerkt in de checklist die zo spoedig mogelijk aan
u wordt nagezonden.

Meer informatie

Op Rotterdamsport.nl is een overzicht te vinden van alle verenigingen in Rotterdam. Rotterdammers kunnen contact opnemen met verenigingen om te horen wat de mogelijkheden zijn om (mee) te sporten.

Bron: Gemeente Rotterdam

Geplaats in: , [epvc_views]