Week van lezen en schrijven

Tijdens de week van Lezen en Schrijven, van 7 tm 13 september, roept de gemeente Rotterdammers op om samen beter in taal te worden.

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite om te gaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. In Rotterdam gaat het om ongeveer 90.000 mensen tussen de 16 en 65 jaar. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar: minder zelfredzaam, minder sociaal actief, hebben vaker schulden en zijn minder gezond dan geletterde mensen.

Ken jij iemand die laaggeletterd is, maar wel graag beter Nederlands wilt leren lezen en schrijven? Haal dan bij het Huis van de Wijk of bij een vestiging van de bibliotheek het Taalschrift op en ga samen met die persoon aan de slag!