Huis van de wijk De Brink

‘Op zaterdag 2 november 1918 des namiddag ten 3 ure werd het Zuider Volkshuis geopend’. Voor de initiatiefnemers en ontwerpers moest Vreewijk meer worden dan een groep huizen bij elkaar. Het moest een echt tuindorp worden met een zelfvoorzienende leefgemeenschap. Daarom werd tegelijkertijd de eerste woningen het Zuider Volkshuis gebouwd.

De bouw van het verenigingsgebouw werd gestart in 1917, hoewel de exacte invulling nog niet bekend was. Het is Mejuffrouw. Lucie Havelaar, die de woningbouwvereniging NV ´Eerste Rotterdamsch Tuindorp’ bereid vond om het gebouw aan de Brink ter beschikking te stellen voor het verrichten van liefdadigheidswerk. Zo werd de vereniging ‘Het Zuider Volkshuis’ opgericht.

In 1959 houdt het Zuider Volkshuis officieel op te bestaan en wordt het omgevormd tot De Brink. In 2018 werd het honderdjarig bestaan gevierd. Ter gelegenheid van deze jubileum is een boek uitgegeven, waarin uitgebreid wordt verteld over het gebouw, de mensen en waarom De Brink zo belangrijk is voor de wijk. Daarom wordt het nu ´Huis van de wijk´ genoemd.

Bedankt voor je inzending Marian! Heb je nou ook leuke foto’s of nieuwtjes uit de wijk? Stuur ze dan in via de ‘Like je wijk’ website.Geschreven door: Marian

05/10/2020