Rectificatie; Volkstuinen verder als vereniging

Eerder berichten wij hier vandaag over de kans dat de volkstuinen moeten wijken aan de Jan Vrijlandtsingel, maar een belletje met Dhr. Euser van de gemeente Rotterdam schept gelijk duidelijkheid. Op het aanplakbiljet op de foto staat “belangrijk dat u komt anders hebt u straks geen tuin meer kunt u niet bel dan even of stuur een mail…” maar dat heeft niets met bouwplannen te maken maar juist om een vereniging op te richten, Dhr. Euser informeerde ons vandaag.

Vereniging
In 2017 is door de gemeenteraad de beleidsnotitie “beheerkader Volkstuinen Rotterdam” vastgesteld. In het leven geroepen om onder andere alle volkstuinen en tuinparken in Rotterdam op een zelfde wijze te beheren met gelijke regels. Voor 2017 waren hier geen goede regels voor in Rotterdam. In het vastgestelde beheerkader is het hebben van een verenigingsstructuur (of rechtspersoon) een voorwaarde voor de verhuur en beheer van de volkstuinen. De vereniging huurt vervolgens voortaan het tuinpark van (de door de gemeente aangestelde) beheerorganisatie: de Stichting Volkstuinen in Nederland (SVIN).

Wat betekent dit voor de volkstuinen?
Op dit moment heeft het “nutstuinpark” aan de Jan Vrijlandtsingel geen verenigingsstructuur. Maar dat moet wel volgens de genoemde beleidskaders. Dhr. Euser van de gemeente Rotterdam helpt met de oprichting van de vereniging, hiervoor is wel de medewerking nodig van minimaal 70% van de huidige of toekomstige beheerders en daarvoor organiseert hij een spreekuur en zijn alle beheerders netjes geïnformeerd.

Nogmaals het eerder gepubliceerde bericht was niet juist, op de locatie van de volkstuinen is geen bouw bestemming bekend.

Dus bij deze het bericht aan alle volkstuin houders; kom naar het informatie spreekuur op dinsdag 10 september en ga in gesprek met Dhr. Euser van de Gemeente Rotterdam.

Meer informatie via j.euser1@rotterdam.nl of 0618346619. In bijgaande afbeelding de complete informatie per brief.

Excuses voor de miscommunicatie, bedankt voor uw begrip!


Geschreven door: Ronald
Like je Wijk
09/09/2019