STAGIAIRES GEZOCHT

Wijkacademie Opvoeden Rotterdam zoekt stagiaires.

Essentie van het wijkacademie opvoeden is dat er in een buurt of wijk een kerngroep van  ouders wordt gevormd die zich zelf ten doel stelt om een Wijkacademie te programmeren en hier zoveel mogelijk andere bewoners en bestaande organisaties en instellingen bij te betrekken.

Opvoeden gebeurt in eerste instantie in het gezin, maar ook op school, in de buurt, op de sportvereniging etc. Veel mensen kennen de uitspraak “Er is een heel dorp nodig om een kind op te voeden”.

Een Wijkacademie Opvoeden stimuleert ouders om met elkaar in gesprek te gaan over ‘opvoeding’ en alles wat daaraan gerelateerd is, van elkaar te leren en allianties aan te gaan met scholen en instellingen in de buurt. De kerngroep ouders gaat vervolgens zelf activiteiten/evenementen bedenken en uitvoeren die nodig zijn om het opvoedingsklimaat in de wijk te bevorderen/versterken. De academies vinden een onderkomen in bestaande buurthuizen, speeltuinen, bibliotheken, gebedshuizen en scholen. De wijkacademies zijn actief in de volgende gebieden in Rotterdam: Feijenoord en Charlois.

De kerngroep ouders in de verschillende wijken worden begeleid door groepscoaches. Wij zoeken stagiaires die affiniteit hebben met het thema opvoeding en met ouders en kinderen en daar graag mee aan de slag willen gaan in 2019-2020. Werkzaamheden zijn: werving ouders, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie en registratie van activiteiten voor de ouders rond uiteenlopende thema’s.

Taken:

  • Organiseren en faciliteren van (nieuwe) initiatieven van ouders;
  • Ontwikkelen en onderhouden van de contacten met de ouders uit de verschillende  wijken en het sociaal netwerk in de wijk;
  • Ouders werven, begeleiden en binden aan initiatieven en activiteiten in de wijken;
  • Signaleren en analyseren van ontwikkelingen rond opvoeding in de wijk en vertalen naar de inzet van de wijkacademie opvoeden;
  • Flexibel inzetbaar in verschillende wijken in de twee gebieden. 

Gevraagde vaardigheden en competenties:

  • studenten van een relevante HBO-opleiding;
  • Een activerende en enthousiasmerende attitude;
  • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
  • Affiniteit met de doelgroep ouders en kinderen;

Geïnteresseerd? Stuur een motivatiebrief en CV naar de volgende mail: wijkacademie.fadma@gmail.com

  of bel met Fadma Bouchataoui: 0641272752