Bericht van het Wijkcomité Zevenkamp

Beste bewoner van Zevenkamp, bent u belanghebbende? Stuur uw zienswijze dan in.

Door B&W is gevraagd advies te geven over het document Strategie Marien Zwerfafval. Dit document beschrijft de ambities en acties voor de periode van 2020-2023 om uiteindelijk tot een circulaire economie te komen in 2050. In 2030 zou de hoeveelheid rivierafval al met 90% moeten zijn afgenomen

De brochure Strategie Marien Zwerfafval is te openen door te klikken op onderstaande link.

https://bit.ly/2G7Nv4a

Wijkcomité Zevenkamp ontvangt graag uw zienswijze, u kunt deze per post sturen aan:

Wijkcomite Zevenkamp,

Postbus 70012,

3000 KP Rotterdam

Of mailen naar: wijkcomites@rotterdam.nl

Om te kunnen verwerken in het advies ontvangen wij graag uw reactie voor 5 oktober 2020.