Bericht van het Wijkcomité Zevenkamp

Het wijkcomité is weer compleet door de toetreding van Miranda Brantjes als 5e lid. Op de openbare vergadering van 24 september, die digitaal gehouden werd, is Miranda geïnstalleerd. Eén week eerder hebben wij kennis met elkaar gemaakt in een fysieke omgeving, met in acht neming van de 1.5 meter regel. Met ons vijven zijn wij ervan overtuigd dat de 2e helft van de zittingstermijn met goed gevolg voortgezet gaat worden.