Bericht van het Wijkcomité Zevenkamp

24 september 2020 om 20.00 uur start Wijkcomité Zevenkamp haar digitale openbare vergadering. U kunt deze live volgen door te klikken op https://gebiedscommissies.notubiz.nl om dan te klikken op 24 september.

Op de agenda staan onder meer de bewonersinitiatieven “Halloween 2020” en “Met elkaar voor elkaar”. Bij Halloween willen bewoners vanuit Zevenkamp dit groots gaan aanpakken, waardoor Zevenkamp wellicht voor even wordt omgetoverd tot Halloweentown 7kamp. Bij het initiatief met elkaar voor elkaar willen de organisatoren in de huizen van de wijk kerstkaarten maken en versturen naar verschillende doelgroepen.

Ook zal worden ingegaan op de vraag van betrokken bewoners uit Zevenkamp, waarom wel is overgegaan tot het subsidiëren van het initiatief Zomeractiviteiten. Dit betrof twee speelse kolderdagen voor de jeugd. De betrokken bewoners hadden gevraagd dit initiatief niet te bekrachtigen.

Wanneer u wilt inspreken kunt u zich vooraf aanmelden en wel tot 24 september 12.00 uur bij: gebiedprinsalexander@rotterdam.nl of tekst aanleveren voor de vergadering op hetzelfde e-mailadres.