Elly’s Place ook na 2021 gewaarborgd in Zevenkamp

1

Na een strijd van ruim 2 jaar is de kogel door de kerk. De firma Albert Heijn heeft zich bereid verklaard om Elly’s Place te willen onderbrengen in hun nieuwe supermarkt. Albert Heijn wil op deze wijze graag invulling geven aan hun sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid t.b.v. de wijkbewoners van Zevenkamp, die noodgedwongen afhankelijk zijn van deze voorziening. Albert Heijn heeft aangegeven om een deel van de supermarkt beschikbaar te stellen voor het volledige concept van Elly’s Place. Dit betekent dat de voedselbank annex kringloopwinkel zal worden gecontinueerd. Albert Heijn is voorts bereid om de kosten van huur en nutsvoorzieningen uit eigen middelen te bekostigen en dus niet ten laste te zullen brengen aan de stichting Elly’s Place. Op basis van vrijwilligheid van het concern Ahold betekent dit dat het concept van Elly’s Place op een structurele wijze en voor langere tijd geborgd is.

Wijkcomité Zevenkamp, evenals alle betrokken partijen, zijn blij met deze uitkomst. Het wijkcomité Zevenkamp kan het dossier na ruim 2 jaar sluiten. Menig gesprek met ambtenaren, maatschappelijk werkers, sociaal ondernemers, raadsleden en wethouders, hebben uiteindelijk geresulteerd in dit prachtige resultaat. Ook de ambtelijke organisatie kan het dossier sluiten. Zij hebben uiteindelijk met succes gehoor kunnen geven aan de opdracht van wethouder Grauss, om nogmaals op zoek te gaan naar een nieuwe locatie voor Elly’s Place. Deze nieuwe locatie is noodzakelijk, omdat in de loop van 2022 de huidige locatie van Elly’s Place ontmanteld zal worden t.b.v. de inpassing van de nieuw te bouwen supermarkt van Albert Heijn op het Ambachtsplein in Zevenkamp.