Gemeente zet de wijk aan zet

Algemen foto WC

Wat moet de gemeente over jouw wijk weten?

Gemeente Rotterdam wil graag dat haar bewoners meer inspraak krijgen over hoe hun wijk er uit ziet en hoe problemen die er heersen aangepakt moeten gaan worden. Wat vind je bijvoorbeeld van het winkelcentrum? Wordt het goed onderhouden? Heb je last van hangjongeren? Hoe voel je je als je in je wijkje bent?

Om hierachter te komen, start de gemeente met stadsgesprekken, waarbij ze in gesprek gaan met actieve bewoners, wijkraden, wijkcomités, gebiedscommissies en andere betrokken partijen.

Het eerste gesprek zal morgen 5 februari plaatsvinden om 16.00 uur en wordt via livestream uitgezonden. Dit zal via YouTube te volgen zijn en er is een chatfunctie voor de deelnemers.

 De invloed van Rotterdammers op hun leefomgeving moet groter worden. Het college heeft een aantal ideeën om van Rotterdam nog meer een ‘doe-democratie’ te maken. Een ‘doe-democratie’ op wijkniveau.

Kortom: een échte wijkdemocratie. Waar de bewoners meer invloed hebben om te bepalen wat belangrijk is voor hun eigen wijk: laagdrempelig, op wijkniveau en op maat. De wijk is aan zet!

De betrokkenheid die er nu al is, maakt Rotterdam sterk. Rotterdammers maken zelf de wijk. Met hun kennis, denkkracht, betrokkenheid en hun opgestroopte mouwen doen Rotterdammers actief mee in wijkraden, wijkcomités, gebiedscommissies. En veel Rotterdammers doen ook al mee, bijvoorbeeld via CityLab010OpZoomeren of Right2Challenge.

Toch kan het altijd beter. Maar hoe? Het college heeft opdracht gegeven aan de Erasmus Universiteit (EUR) om dit te onderzoeken.

Meedoen, meedenken en meebeslissen

Kortgeleden verscheen een 3e tussenrapport van het onderzoek. In het rapport geeft de EUR een aantal adviezen en denkrichtingen om inwoners meer invloed te geven op hun eigen leefomgeving. Met deze informatie heeft het college vier bouwstenen voor een nieuwe werkwijze beschreven. Deze bouwstenen vormen de basis voor de nieuwe wijkdemocratie.

De Bouwstenen

 1. De schaal. We stellen voor te werken met de maat van de Rotterdamse wijk, dichtbij bewoners.
 2. De taken. Vertegenwoordigers uit de wijk krijgen duidelijke taken: signaleren wat er wel en niet goed gaat, te toetsen of de gemeente doet wat is afgesproken en verbinding zoeken met de hele wijkgemeenschap. Wijkbewoners weten zelf het beste wat er in de eigen wijk speelt en wat de wijk nodig heeft.
 3. Positie en het nieuwe speelveld. De gemeente gaat meer wijkgericht werken. De wijk krijgt meer zeggenschap over wat er in de wijk moet gebeuren en waar geld aan wordt uitgegeven. En er is meer geld voor de wijk.
 4. In plaats van (partijpolitieke) verkiezingen, stellen we een systeem van verkiezingen op persoonlijke titel voor. Alle bewoners kunnen zich verkiesbaar stellen. Daarmee doen we recht aan de betrokkenheid van alle Rotterdammers.

Aan de hand van deze bouwstenen onderzoeken we samen hoe de wijkdemocratie het beste vorm kan krijgen.

Hoe werkt dat, een wijkdemocratie?

Het college is benieuwd wat de Rotterdammers van deze bouwstenen vinden. Wat is belangrijk voor de wijk? Wat vindt de wijk belangrijk? Waar wil, kan en mag de wijk over meebeslissen? Wie bepaalt waar in de wijk het geld naartoe gaat? En, hoe zorgen we er samen voor dat de belangen van iedereen in de wijk ook goed vertegenwoordigd en gerealiseerd worden?

Kortom, hoe gaat deze wijkdemocratie precies werken? Daarover gaat het college graag met u over in gesprek tijdens een aantal stadsgesprekken.

Stadsgesprekken

Op 5 februari start het eerste stadsgesprek met een livestream vanuit Arminius. Wethouder Wijken en Kleine kernen Barbara Kathmann presenteert de bouwstenen van het college.

In het gesprek reageren actieve bewoners, vertegenwoordigers van de wijkraden, wijkcomités en gebiedscommissies, gemeenteraadsleden en wetenschappers op de bouwstenen. De onlinebijeenkomst is van 16.00 uur tot 17.30 uur.

Volg deze bijeenkomst online via de livestream

Na deze startbijeenkomst organiseren we een aantal gesprekken om dieper in te gaan op de bouwstenen. Wat is goed? Wat kan beter? Wat mist er nog? Waar maakt u zich zorgen over?

Op 5 maart ronden we de stadsgesprekken af. We leggen de oogst uit de gesprekken op tafel. We benoemen de krachtige punten en laten zien waar (nog) discussie over bestaat. Dit geven we terug aan het stadsbestuur.

Het college kijkt in hoeverre de opbrengst uit de stadsgesprekken bijdraagt aan het versterken van de wijkdemocratie. De input wordt getoetst aan de kernwaardes voor een passend model en de gegeven bouwstenen. Dit leidt uiteindelijk tot een nader uitgewerkt collegevoorstel voor een nieuw werkwijze vanaf 2022, die het college aan de gemeenteraad voorlegt.

Programma

5 februari 2021 van 16.00 tot 17.30 uur

 • Bouwstenen: Wethouder Kathmann presenteert bouwstenen voor een eigentijds bestuursmodel waarbij meer mensen mee kunnen doen
 • Samen bouwen: Samen met Mayra Pereira Furtado dos Reis (Young010) nodigt wethouder Kathmann de stad uit om het bestuursmodel samen vorm te geven
 • Blik van buiten: Hamit Karakus (Platform 31) en Els Leclercq (TU Delft) delen hun inzichten over wijkgericht werken en samenwerking tussen overheid en de stad
 • Werken in de wijk: Met Marvin Biljoen (wijkraad Agniesebuurt), Nina Hooijmeijer (ondernemer BIRD) en Diana Vergeer (initiatiefneemster Heliport) onderzoeken we de bouwstenen op en rond de Hofbogen in de praktijk
 • Coolsingel: Zonder gemeenteraad geen bestuursmodel. Ingrid van Wifferen (D66), Stephan van Baarle (DENK), Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) reageren op de gepresenteerde bouwstenen
 • Stadsdichter: Anne Vegter – de kersverse Rotterdamse stadsdichter – treedt live op voor ‘De wijk aan zet’
 • Verdiepen: De afronding van het gesprek ‘De wijk aan zet’ door wethouder Kathmann en Mayra Pereira Furtado dos Reis (Young 010) is een uitnodiging bij te dragen aan verdiepende deelsessies die de komende weken online  plaatsvinden.