Hoorzitting Horeca-gebiedsplan Zevenkamp

Algemen foto WC

Wijkcomité Zevenkamp geeft bewoners, ondernemers en instellingen de gelegenheid mee te praten over het Horecagebiedsplan. Op donderdag 24 juni, 20.00 uur vindt er een hoorzitting plaats. Geïnteresseerden kunnen op het mailadres gebiedprinsalexander@rotterdam.nl aangeven deel te nemen aan deze hoorzitting. U ontvangt dan een vergaderverzoek met link.

Zie ook de advertentie in de Havenloods van 23 juni.

Horeca is belangrijk voor de stad. In Horecagebiedsplannen wordt de gewenste ontwikkeling van horeca in de gebieden beschreven en op hoofdlijnen uitgewerkt.

Het huidige Zevenkampse  Horecagebiedsplan  is HIER te lezen.

In juni en juli kijkt het wijkcomité Zevenkamp naar voorstellen voor het aanpassen van dit plan. Het voorstel dat gemeente Rotterdam voor Zevenkamp voorstelt is HIER te lezen bij agendapunt 8.