Openbare vergadering wijkcomité 18 februari 2021

Algemen foto WC

Van wijkcomité Zevenkamp ontvingen we onderstaand bericht.

18 februari 2021 om 20.00 uur start Wijkcomité Zevenkamp haar digitale openbare vergadering. U kunt deze live volgen door te klikken op https://gebiedscommissies.notubiz.nl en te klikken op 18 februari om vervolgens de juiste vergadering te bekijken.

Op de agenda staat onder meer het behandelen van het concept jaarverslag om ± 21.10 uur. Daarnaast zal de heer Gijs Verhoeff een toelichting geven op het Buurtwerk in Zevenkamp om ± 20.35 uur.

De volledige agenda met bijbehorende stukken kunt u HIER lezen

Wanneer u wilt inspreken kunt u zich vooraf aanmelden en wel tot 18 februari 12.00 uur bij: gebiedprinsalexander@rotterdam.nl of tekst aanleveren voor de vergadering op hetzelfde e-mailadres.