Openbare vergadering wijkcomité Zevenkamp op 15 juli 2021.

Algemen foto WC

Op 15 juli 2021 om 20.00 uur start Wijkcomité Zevenkamp haar digitale openbare vergadering.

De vergadering en agenda met bijbehorende stukken is HIER te volgen en in te zien.

Wanneer u wilt inspreken kunt u zich vooraf aanmelden en wel tot 15 juli 2021 12.00 uur bij: gebiedprinsalexander@rotterdam.nl of tekst aanleveren voor de vergadering op hetzelfde e-mailadres.

Op de agenda staat in ieder geval:

–          Initiatief Natuureducatie

–          Initiatief aantrekken van bloemen, bijen, insecten en vogels in groenstrook (stoken)

–          Gevraagd advies uitvoeringsprogramma speeltuinverenigingen

–          Voorstel wijzigingen horecagebiedsplan na participatie.

Voor vragen aan het wijkcomité gebruikt u emailadres gebiedprinsalexander@rotterdam.nl