Openbare vergadering wijkcomité Zevenkamp op 27 mei 2021.

Algemen foto WC

Op 27 mei 2021 om 20.00 uur start Wijkcomité Zevenkamp haar digitale openbare vergadering. 

De vergadering en agenda met bijbehorende stukken is HIER te volgen en in te zien.

Wanneer u wilt inspreken kunt u zich vooraf aanmelden en wel tot 22 april 12.00 uur bij: gebiedprinsalexander@rotterdam.nl of tekst aanleveren voor de vergadering op hetzelfde e-mailadres.

Tijdens de vergadering wordt onder meer het gevraagde advies van wethouder S. de Langen, van Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport, over TakTuka land besproken. De toekomst van onze speeltuin is namelijk onzeker, doordat de gemeente alle speeltuinen in Rotterdam wil gaan verzelfstandigen. Voor onze speeltuin wordt hierdoor een probleem gecreëerd, omdat er een gebrek is aan ondersteunende vrijwilligers en aan vrijwilligers die een langdurige verantwoording willen dragen.

Voor vragen aan het wijkcomité gebruikt u emailadres gebiedprinsalexander@rotterdam.nl