Praat mee over ROER; het Rotterdamse Omgevings Effect Rapport

Beste bewoner van Zevenkamp,

Bent u belanghebbende? Stuur uw zienswijze dan in:

De gemeente Rotterdam is gestart met de voorbereiding van de door de Gemeenteraad vast te stellen omgevingsvisie Rotterdam en het Rotterdamse Omgevings Effect Rapport (ROER) en heeft de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités om advies gevraagd.

De omgevingsvisie beschrijft de koers voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad op middellange en lange termijn. De visie geeft een inspirerend toekomstbeeld van de stad en biedt houvast voor ontwikkelingen. Dit is belangrijk als het goed gaat, maar ook in tijden waarin de stad kwetsbaar is. In het jaar 2022 moet de omgevingsvisie vertaald gaan worden naar de Omgevingswet.

De omgevingsvisie is in zekere mate onderhevig aan de omstandigheden van dit moment en zal meegroeien met de uitdagingen waar we als stad voor komen te staan. We weten immers nog niet wat de toekomst ons zal brengen als de omgevingsvisie in 2022 wordt vertaald naar de omgevingswet. Desondanks is een aantal keuzes zonder meer belangrijk om aan vast te blijven houden. Alleen op die manier kunnen we samen op een gefundeerde, weloverwogen manier aan de stad (blijven) werken. Het geheel is een uitnodiging, uiteindelijk maken we de stad samen.

Wijkcomité Zevenkamp ontvangt graag uw zienswijze, u kunt deze per post sturen aan:

Wijkcomité Zevenkamp

Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Of mailen naar: wijkcomites@rotterdam.nl onder vermelding van ZEVENKAMP

Om te kunnen verwerken in het advies dat gegeven gaat worden, ontvangen wij graag uw reactie voor 10 september.

De brochure RotterdamseOmgevingsEffectRapportage is te openen door HIER te klikken.