Wijkcomite Zevenkamp houdt hoorzitting over het Horecagebiedsplan

Algemen foto WC

Horeca is belangrijk voor de stad. In de Horecagebiedsplannen wordt de gewenste ontwikkeling van horeca in de gebieden beschreven en op hoofdlijnen uitgewerkt. Het huidige Horecagebiedsplan  is HIER te lezen. 

In de maanden  juni en juli kijkt het wijkcomité Zevenkamp naar voorstellen voor het aanpassen van dit plan op wijkniveau. Het voorstel dat gemeente Rotterdam voor Zevenkamp voorstelt is HIER te lezen bij agendapunt 8.

Heb jij een voorstel voor aanpassing op het huidige plan? Reageer dan voor 15 juni via mailadres gebiedprinsalexander@rotterdam.nl   Verder wordt er tijdens de openbare vergadering van het wijkcomité, op donderdagavond 24 juni om 20.00 uur, een digitale hoorzitting gehouden. Wanneer je wilt deelnemen aan deze hoorzitting, kan je een deelnemers link aanvragen via mailadres gebiedprinsalexande@rotterdam.nl