WIJKCOMITÉ ZEVENKAMP

Bericht van het Wijkcomité Zevenkamp

Door Redactie Zevenkamp | 25 september 2020

Beste bewoner van Zevenkamp, bent u belanghebbende? Stuur uw zienswijze dan in. Door B&W is gevraagd advies te geven over het document Strategie Marien Zwerfafval. Dit document beschrijft de ambities en acties voor de periode van 2020-2023 om uiteindelijk tot een circulaire economie te komen in 2050. In 2030 zou de hoeveelheid rivierafval al met…

Aanvullende maatregelen regio Rotterdam vanaf 20 september 18.00 uur

Door Redactie Zevenkamp | 19 september 2020

Het kabinet kiest ervoor om vooral in de Randstad de maatregelen aan te scherpen. Vanaf zondag 18:00 uur gelden de volgende nieuwe maatregelen: * Gezelschappen worden beperkt tot maximaal 50 personen. Dat geldt voor feesten, bruiloften, borrels en uitjes. Deze limiet geldt niet voor begrafenissen, kerkdiensten, theaters en demonstraties.* Voor bijeenkomsten van meer dan 50…

Bericht van het Wijkcomité Zevenkamp

Door Rhea | 18 september 2020

24 september 2020 om 20.00 uur start Wijkcomité Zevenkamp haar digitale openbare vergadering. U kunt deze live volgen door te klikken op https://gebiedscommissies.notubiz.nl om dan te klikken op 24 september. Op de agenda staan onder meer de bewonersinitiatieven “Halloween 2020” en “Met elkaar voor elkaar”. Bij Halloween willen bewoners vanuit Zevenkamp dit groots gaan aanpakken, waardoor Zevenkamp…

Praat mee over ROER; het Rotterdamse Omgevings Effect Rapport

Door Rhea | 28 augustus 2020

Beste bewoner van Zevenkamp, Bent u belanghebbende? Stuur uw zienswijze dan in: De gemeente Rotterdam is gestart met de voorbereiding van de door de Gemeenteraad vast te stellen omgevingsvisie Rotterdam en het Rotterdamse Omgevings Effect Rapport (ROER) en heeft de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités om advies gevraagd. De omgevingsvisie beschrijft de koers voor de ruimtelijke…

Struinen in de Tuinen van Zevenkamp

Door Rhea | 23 augustus 2020

Zondag 6 september vanaf 12.00 uur is het zover! Tal van getalenteerde kunstenaars zijn in Zevenlamp te zien op zondag 6 september als onderdeel van “Struinen in de Tuinen”. Optredens en kunst zijn te zien in: De Gemeenschappelijke Tuinen van Centraal Wonen aan het August Vermeijlenpad 40, schuin tegenover speeltuin Taka Tuka land. Paul Whitemansingel…

Houd Corona Buiten de Deur

Door Rhea | 19 augustus 2020

Na de persconferentie van 18 augustus is er een aantal zaken veranderd. Op deze illustratie kun je precies zien, wat het huidige beleid is.

Like Zevenkamp wordt LikejeWijk Zevenkamp

Door Rhea | 3 augustus 2020

Beste Zevenkampers,   Team Like Zevenkamp vindt het een uitdaging om zoveel mogelijk bewoners te betrekken en te bereiken.   In het kader hiervan zijn wij op zoek gegaan naar verdere mogelijkheden om dit te bereiken. Wij zijn uitgekomen bij LikeJeWijk. Dit is een digitaal buurtplatform met als doel bewoners- en wijkparticipatie te realiseren door…

Opening Speeltuin Nieuwe Meer 2019

Door Rhea | 3 augustus 2020

Precies een jaar geleden vond de opening van deze speeltuin plaats. De speeltuin was ontworpen door een jonge bewoner van Zevenkamp. Uit vele inzendingen was zijn ontwerp gekozen en nagebouwd.   Op de feestelijke opening, dat veel publiek trok, was ook het wijkcomité van Zevenkamp aanwezig. Na een korte toespraak van wijkcomitélid, Rashida Vlijter, vond…